Vene- ja uimapaikan tulevaisuus

Vehkajärvellä sijaitseva Vene- ja uimapaikka on käännekohdassa.  Alue on vaihtomaana paikalle siirretty yhteinen pellavanlikopaikka, josta nimenmuutoksen jälkeen tuli Vehkajärven vene- ja uimapaikka. Alueen omistaa Vehkajärven vene- ja uimapaikan osakaskunta. Osakaskuntahan on yhteisesti omistettua maata, jonka omistusosuudet jakautuvat osakastilojen kesken kiinteistörekisterissä mainitun osuuden mukaan.

Kyläläiset ovat käyttäneen aluetta veneiden säilytykseen maanomistajan luvalla. Tämä on jatkunut myös osakaskunnan aikana, lisäksi osakaskunta on kunnostanut paikalle uimapaikan ja veneenlaskupaikan. Rahaa on käytetty säästeliäästi, eikä vielä ole ollut tarvetta periä vuokraa venepaikoista.

Kaikki muuttui oikeudenkäyntien, joista on kerrottu aiemmin näillä sivuilla, seurauksena. Yllättäen kävi niin, että osakaskunta määrättiin suorittamaan oikeudenkäyntikulut. Rahaa ei osakaskunnalla juurikaan ole, joten ainoa omaisuus, ranta, on joutumassa ulosottoon. Sen välttämiseksi ja uimapaikan säilyttämiseksi, on pyydetty tarjouksia määräaloista 1 ja 2.  Mikäli vapaaehtoista kauppaa ei tehdä, jää alueen myynti ulosottoviraston tehtäväksi. On esitetty ajatus, että Kangasalan kaupunki sen sitten ostaisi. Tämä on erittäin epätodennäköistä. Keskusteluissa kaupungin edustajien kanssa on selvinnyt, ettei kukaan tällaiseen usko.

Kokouksessa 5.9.2020 myynnistä päätetään. Hoitokunnan esitys on, että alueet myydään saatujen ylimpien tarjousten mukaisesti.

Jos myynti tapahtuu, pitää osakaskunnan tulevissa kokouksissaan tehdä päätöksiä, miten toimitaan jäljellä olevan alueen kanssa parhaalla tavalla.

Kävin katsomassa aluetta. Aluetta on tosiaan käytetty veneiden säilytykseen. Aika moni kumossa, ollut jo monta vuotta. Koska vuokraa ei ole peritty, on tuotu veneitä rantaan ikään kuin paikkaa pitämään. Aika monta venettä on hoitokunta joutunut viemään jäteasemalle. Jätemaksukin maksettu, kun omistajia ei ole tavoitettu tai edes tiedossa.

Nyt on pakko tehdä muutos.  Jäljelle jää rantaviivaa noin 30m.  Uimarannan ja veneenlaskupaikan lisäksi rantaa jää vielä muutamalle veneelle. Saattaa riittää, koska käytännössä vain muutama vene on säännöllisessä käytössä. Nykyaikaa on tuoda vene paikalle trailerilla ja viedä pois venematkan jälkeen.

Jos sitten vielä venepaikkoja tarvitaan, voidaan tehdä venelaituri. Kävin sellaisia katsomassa kahdessakin venesatamassa. Yhteistä niille on, että kapeahkon laiturin kylkiin kiinnitetään venepuomit, joiden väli määrittelee suurimman mahtuvan veneen koon. Tapa on varsin tehokas, 10m pitkään laituriin mahtuisi 8 venettä, jos veneväli 2,5m. Kalastukseen Vehkajärvellä tyypillisesti käytetty vene saattaisi mahtua 2m veneväliin, jolloin 10m laituriin saisi 10 venettä.

Herää paljon kysymyksiä, pohdin niitä:

Mihin sen laiturin laittaisi: Kivikkoinen niemenkärki uimapaikan ja veneenlaskupaikan välissä voisi olla hyvä paikka. Kivikko pitäisi madaltaa. Laiturin alkuun ehkä 5-10m tyhjää laituria, että saa sen eroon uimareista, sitten varsinainen venelaituri.

Mitä se maksaa: Arvioin hinnaksi 7000 – 10000€ asennuksineen.  10 venepaikkaa.

Kuka sen maksaisi: Osakaskunta maksaisi laiturin, sen jälkeen venepaikkavuokrilla kerättäisiin hinta takaisin.

Kuinka iso vuokra: Monessa paikassa tällaisen venepaikan vuokra on noin 100€/vuosi. Pätisi varmaan hyvin tähänkin. Eli kertymä vuodessa 1000€, käyttöikä 10 vuotta. Tulisi näin maksettua. Kaikki paikat olisi silloin vuokrattava.

Saako sellaista edes rakentaa: Kaavoituksessa alue on tulossa uimaranta- ja venevalkama-alueeksi. Näillä alueilla vähäinen käyttötarkoitusta palveleva rakentaminen on sallittua. Eli toimenpidelupa luultavasti riittäisi.

Eikö hoitokunnan pitäisi maksaa kaikki oikeudenkäynti- ym. menot omasta pussistaan ja sitten erota??:

Niin, osakaskuntahan on jälleen haastettu oikeuteen kevään kokouksen jälkeen. Käräjäpäivää ei vielä tiedossa.  Oikeudessa on käsitelty osakaskunnan ylimmän päätäntäelimen, osakaskunnan  kokouksen päättämiä asioita. Näin ollen myös osakaskunta kokonaisuudessaan vastaa mahdollisista kuluista.

Hoitokunta käytännössä istuu oikeudessa. Oikeudenkäynnissä riita-asioissa yleensä mahdollisia sopimisneuvotteluja ei hoitokunta voi tehdä, koska ei missään tapauksessa voi muuttaa osakaskunnan kokouksen päätöstä.

Itse en omatoimisesti aio erota hoitokunnasta, ennen kuin oikeudenkäyntikierre on käyty loppuun.

Niiden jälkeen voin sen hyvällä omallatunnolla tehdä.

Lopussa kuvia rannasta ja laitureista.

Tämä kirjoitus ei ole hoitokunnan nimissä tehty. Vain minun.

Pekka Kauppinen

Niemenkärki, jonka jatkeeksi laituria voisi ajatella.
Tyypillinen venelaituri. Kuva: Laakson laiturit Oy
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Sen on tilannut jo 138 muutakin!