Vehkajärven vene- ja uimapaikan (211-495-878-2) osakaskunnan ylimääräinen kokous 5.9.2020, päätös.

Hoitokunnan esitys määräalojen 1 ja 2 myynnistä meni äänestykseen.

Paikalla oli edustettuja kiinteistöjä 48kpl, osuuksina mitaten 0,9581. Osakaskunnan osuuksien yhteenlaskettu määrä on 2,0000.

Äänestyksessä hoitokunnan esitystä kannatti 31, osuuslukuna 0,86.
Esitystä vastusti 17, osuuslukuna 0,10

Äänileikkuria joudutaan soveltamaan, jolloin esitystä kannatti osuuslukuna 0,80

Esitystä kannatti näin ollen 89% äänistä.

Yal 15 §   Osakaskunnan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmannesta äänestykseen osaa ottaneiden yhteisestä äänimäärästä ja vähintään yksi kolmannes äänestäneistä osakkaista, jos päätös tarkoittaa:

1) yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden taikka sen osan myymistä tai vuokraamista viittä vuotta pitemmäksi ajaksi;

….

(14.7.2000/686)

 

Näin ollen voidaan todeta hoitokunnan esityksen tulleen kokouksen päätökseksi.

On mahdollista, että asiasta valitetaan, joten varsinaista kaupantekopäivää ei vielä voida määritellä.

Yal 16 §

Edellä 15 §:n 2 momentin 1 ja 6 kohdassa tarkoitettu päätös on alistettava tuomioistuimen vahvistettavaksi, jos joku kokouksessa läsnä olevista osakkaista sitä vaatii. Päätös on vahvistettava, jos se on tehty lain mukaisesti eikä aiheuta taloudellista vahinkoa osakkaalle, joka ei ole päätöstä kannattanut. (14.7.2000/686)

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Inkisellä Multisillantie 7 ja koulun ilmoitustaululla kahden viikon ajan 7.9.2020 alkaen

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Sen on tilannut jo 136 muutakin!