Vene- ja uimapaikan tulevaisuus hovioikeuden päätöksen jälkeen

Turun hovioikeus antoi 7.1.2020 tuomion koskien osakaskunnan päätöksen moitetta.

Tuomion voi lukea pdf-muodossa linkistä: https://www.vehkajarvi.info/wp-content/uploads/2020/01/Tuomio.HO_.pdf

Päätöksestä voi todeta osakaskunnan hävinneen jutun hovioikeudessa. Osakaskunnan hoitokunta on tyytymätön päätökseen. Hoitokunnan mielestä asiassa kannattaa hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, joka pyyntö ja siihen liittyvä valitus tulee tehdä 9.3.2020 mennessä.

Osakaskunnan rahallinen vastuu tähänastisista oikeudenkäyntikuluista on  n. 18500€. Oikeudenkäyntikulut ovat ulosottokelpoisia.

Asiaan liittyviä merkittäviä yhteisaluelain kohtia:

6 §
Osakaskunta kantaa ja vastaa yhteistä aluetta tai yhteistä erityistä etuutta koskevissa asioissa ja voi saada nimiinsä oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä toteuttamiseksi.

Yhteisen alueen osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osakaskunnan velvoitteista.

27 §

Yhteinen alue tai yhteinen erityinen etuus voidaan ulosmitata osakaskunnan velasta. Ulosottoon sovelletaan, mitä ulosottolaissa on säädetty kiinteän omaisuuden ulosmittauksesta ja myymisestä.

 

MITEN EDETÄÄN?

Osakaskunnan rahavarat käytettäväksi kuluihin ovat noin 2000€. Tili on yhteinen Vehkajärven venevalkaman kanssa, joten emme voi käyttää kuin puolet tilin varoista näihin kuluihin. Tämä summa ei luonnollisesti riitä juuri mihinkään, joten rahaa on saatava lisää.

Vaihtoehtoja:

  1. Lainataan rahaa.  Neuvottelimme asiasta käyttämämme pankin kanssa. Pankki vaatii henkilötakaukset, eivätkä ottaisi vene- ja uimapaikkaa vakuudeksi.
  2. Myydään alue uimapaikkaa lukuunottamatta. Tämä vaihtoehto on tällä hetkellä hoitokunnan ykkösvaihtoehto. Kaikkihan alkoi 1980-luvun kylätoimikunnan toimesta, jolloin kylään haluttiin uimapaikka. Uimapaikan eteen on tehty paljon työtä, ja sen menettäminen olisi iso tappio kyläyhteisölle. Venepaikat tulivat ikäänkuin kylkiäisinä, eikä niiden menettäminen olisi kovin harmillista. Jos saisimme näistä myynneistä riittävästi rahaa, mahdollistaisi se myös oikeustoimien jatkamisen korkeimpaan oikeuteen, joka maksaisi arviolta 6000€. Jos korkein oikeus kumoaisi hovioikeuden päätöksen, palautuisivat kaikki eri oikeusasteiden kuluihin käytetyt rahat osakaskunnalle..
  3. Ei tehdä mitään. Tässä vaihtoehdossa ulosottovirasto hoitaisi omaisuuden realisoinnin, eli käytännössä myisi vene- ja uimapaikan saadakseen oikeuskulut maksuun.

 

Osakaskunta on kutsuttava ylimääräiseen kokoukseen asioista päättämiseksi. Kokous on syytä pitää helmikuun aikana, jotta mahdollinen valitus korkeimpaan oikeuteen ehdittäisiin sitten tehdä. Hoitokunta päättää kokousajan ja -paikan, ja huolehtii kokouskutsuista.

Vielä lopuksi laitan kartan, josta näkee vene- ja uimapaikan alueen mahdollisten myyntien jälkeen. Mahdollisista muutoksista on ilmoitettu Kangasalan yleiskaavasuunnitteluun, jossa tutkitaan, miten nämä muutokset vaikuttaisivat vireillä olevaan rantaosayleiskaavaan.

 

 

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Sen on tilannut jo 144 muutakin!