Osakaskuntien kokouksen ja hoitokunnan järjestäytymiskokouksen pöytäkirjat liitteineen ja äänestysluettelo

Aanestysluettelo2017

Toimintasuunnitelma 2018 – 2019

hoitokunta 01102017

Vehkajärven venevalkaman (211-495-878-1) ja
vene- ja uimapaikan (211-495-878-2) varsinainen kokous.

Aika: 1.10.2017 klo13:00
Paikka: Vehkajärven koulu
Osanottajat: Osanottajaluettelo liitteenä

Pöytäkirja:

Säännöt 4§: “OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS
Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään kahden vuoden välein lokakuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:”
1§. Kokouksen avaus: Hoitokunnan puheenjohtaja Seppo Inkinen avasi kokouksen
2§. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja Seppo Inkinen, pöytäkirjan tarkastaja Sinikka Toivonen ja sihteeriksi Pekka Kauppinen ja ääntenlaskijoiksi Hannu Anttila ja Matti Penttilä.
3§. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4§. Tehtiin ja hyväksytään äänestysluettelo
5§. Esitettiin edellisen kauden toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset
6§. Vahvistettin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille .
7§. Vahvistettiin toimintasuunnitelma lisäyksin, (liitteenä), jossa päätettiin mm. tulo- ja menoarviosta.
8§.Valittiin hoitokunta ja varahenkilöt seuraavalle toimikaudelle. Entiset jatkavat
9§.Valittiin varainhoidon tarkastajaksi Hannu Nieminen, Varalla Esko Lahtinen
10§. Päätettiin hoitokunnan Puheenjohtajan ja sihteerin palkkioista: 100€/vuosi/henkilö . Varainhoidon tarkastaja laskun mukaan.
11§. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
1. VENE- JA UIMAPAIKAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT

Hoitokunnan esitys:
1. Venepaikkoja luovutetaan yksirunkoisille moottori- tai soutuveneille. Venepaikkoja voidaan luovuttaa ensisijaisesti osakaskunnan osakkaille sekä paikkojen riittäessä myös muille kiinteistöille, jotka ovat muodostuneet Vehkajärven kylän kantatiloista 1 ja 2. Venepaikkoja annetaan yksi (1) kutakin kiinteistöä kohden. Venepaikoista on sovittava hoitokunnan kanssa.
2. Venepaikat ovat ainoastaan veneiden säilytystä varten. Muuta tavaraa, kuten öljyä ja polttoainetta ei saa säilyttää rannalla.
3. Kaikenlainen rakennustoiminta rannalla on kielletty.
4. Leiriytyminen vene- ja uimapaikalle on kielletty.
5. Rannalla on noudatettava siisteyttä. Rannan roskaaminen on kielletty.
6. Ajoneuvot ja trailerit on säilytettävä veneilyn aikana niille varatulla alueella, poissa venerannasta.
7. Edellä olevien lisäksi on huomioitava järjestyslaki ja luonnonsuojelulaki sekä vesiliikennelain ja merenkulkusäännösten vaatimukset.
2.Toimenpiteet luvattomasti rantaan tuodun lautan M/S Kerttu poistamiseksi.
Hoitokunnan esitys: Lautta pitää poistaa vene- ja uimapaikan rannasta välittömästi

Päätös: Koska hoitokunnan esitystä vastustettiin, järjestettiin äänestys. Äänestyksessä hoitokunnan esitys voitti. Puolesta äänesti 80% osakaskunnan osuuksista.
12§ Kokouksen päättäminen : Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:56
Osakas- ja äänestysluettelo on kokouksen liitteenä.

Muut paikalla olleet: Minna Rantala, Kyösti Kettula, Leif ja Elina Nordlund, Sauli Sarkanen, Antero Toivonen, Asko Kouhia
Pöytäkirjan tarkastus:________________________________________
Sinikka Toivonen

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Sen on tilannut jo 138 muutakin!