Osakaskuntien sekä maamiesseuran kokouskutsut

  Kokouskutsu

Vehkajärven venevalkaman (211-495-878-1) ja vene- ja uimapaikka (211-495-878-2)  osakkaat kutsutaan sääntömääräiseen osakaskunnan kokoukseen, joka pidetään Vehkajärven koululla sunnuntaina 1.10.2017 klo 13:00

Kokouksessa käsitellään osakaskunnan sääntöjen kohdassa 4§ mainitut asiat, sekä:

VENE- JA UIMAPAIKAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT. Hoitokunnan esitys tuodaan kokoukseen. 

Toimenpiteet luvattomasti rantaan tuodun lautan M/S Kerttu poistamiseksi. Hoitokunnan esitys: Lautta pitää poistaa vene- ja uimapaikan rannasta välittömästi.

Kokouksesta laadittava tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä Vehkajärven koulun ilmoitustaululla 14 päivän ajan 5.10.2015 alkaen.

Kokouksen esityslista on luettavissa osoitteessa:

https://www.vehkajarvi.info/osakaskunnat/vuosikokous2017/

Vehkajärvellä 4.9.2017.  Hoitokunta


Vehkajärven Maamiesseura ry:n kokous pidetään koululla Osakaskuntien kokouksen jälkeen noin klo 14:00.

Vehkajärven maamiesseura omistaa ja ylläpitää lainajyvästönä ollutta makasiinirakennusta kirkonmäellä, jonka rakennuksen maa- ja metsätalousministeriö luovutti maamiesseuralle 28.7.2004. Kokouksessa tehdään henkilövalinnat seuran hallintoon sekä keskustellaan ajankohtaisista asioista.