Osakaskunnat

Keskustelu Vene- ja uimapaikan osakaskunnasta näyttää virinneen pitkähkön hiljaiselon jälkeen. Joitakin näkökantoja haluan minäkin hoitokunnan jäsenenä tuoda esille. 
Hieman ensin palautetaan mieliin yhteisen alueen hallintaan liittyviä asioita. Lainaus MML “Yhteisen alueen käytöstä, hoidosta ja muista yhteistä aluetta koskevista asioista päätetään osakaskunnan kokouksissa, joihin kaikki osakaskiinteistöjen omistajat ovat oikeutettuja osallistumaan.”
Tämä tarkoittaa myös sitä, että yksittäinen osakas ei voi tehdä alueen omistajalle kuuluvia päätöksiä. Järjestäytyneen osakaskunnan kokouksiin asiat valmistelee ja päätökset toteuttaa hoitokunta. 

12.10.2018 Vene- ja uimapaikalla järjestettiin “rantakekkerit”.  Järjestäjää ei ole nimetty, se ei kuitenkaan ollut osakaskunta. Osakaskunta ei ole rakentanut rannalle tulentekopaikkaa. Avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. Sellaista lupaa ei ole pyydetty. Kekkereiden yhteydessä poltettiin hoitokunnan paikalle tekemä kukkapenkki.

Polttamista on perusteltu sillä, että kukkapenkistä ei ole tehty osakaskunnan kokouksessa päätöstä. Hoitokunta huolehtii alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä, joten tällaisen kukkapenkin voi kuvitella hyvinkin lisäävän viihtyisyyttä.

Jos nyt kuitenkin jonkun osakkaan mielestä hoitokunta on tehnyt väärin, voi hän tuoda asian yleisen kokouksen päätettäväksi.

Missään tapauksessa osakas ei voi ottaa oikeutta omiin käsiinsä  tuhotakseen kukkapenkin. 

Lautan pitämistä rannalla vastoin osakaskunnan päätöstä on perusteltu sen sijaitsemista vesijättöalueella. On vaadittu osakaskuntaa todistamaan, ettei se ole vesijättöalueella. Osakaskunta ei tietenkään tällaiseen ryhdy, maanmittaustoimituksen hinta noin 1700€.

Jos tällainen peruste olisi mahdollinen, niin silloin voisi kenen tahansa rantaan viedä vene tai lautta, ja väittää sen olevan vesijättömaalla.

Vesijättömaan toteaminen ei muuta sen omistussuhdetta. Se kuuluu vesialueen omistajalle. Tässä tapauksessa Vehkajärven vesialueen osakaskunnalle, jonka asioista päättää kalastuskunta.

Onko sitten lautanomistajalla oikeus ankkuroida lautta pysyvästi vesialueelle? Ei ole ilman vesialueen omistajan lupaa.

Lainaus vesilain 2 luvun 3§ “

Vesistössä liikkuminen

Jollei laissa toisin säädetä, jokaisella on oikeus tarpeetonta vahinkoa, haittaa tai häiriötä aiheuttamatta:

1) kulkea vesistössä ja sen jäällä;

2) ankkuroida tilapäisesti vesistössä;….”

Tilapäistä ankkurointia on kestänyt jo 2 vuotta, voiko sitä enää pitää tilapäisenä? Vesialueen omistajan lupaa ankkuroinnille ei tietääkseni ole. Ja jos olisi, pitäisi ankkurointipaikka olla niin sijoitettu, ettei se aiheuta häiriötä rannanomistajille, eli riittävän kaukana rannasta. Metrimäärää ei ole lakiin kirjattu.

Siis lautan pitämiselle osakaskunnan rannassa ei ole osakaskunnan lupaa, eikä sen pitämiseen vesialueella ole vesialueen omistajan lupaa. Millä perusteella se sitten edelleenkin on rannassa? Tähän kaipaan hyvin perusteltua ja oikeuskäsittelyn kestävää selvitystä.

Oikeuskäsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat julkisia, ja tarkoituksenani onkin julkaista ne kaikki asian lopullisen päätöksen valmistuessa. Luultavasti hovioikeuden jälkeen. Mirja Koljonen haluaa käräjäoikeuden tuomion tulevan näkyville sivustolle nyt heti. Sen teen oikein mielelläni, joten sivuston valikossa “Osakaskunnat” on uusi sivu nimeltä Oikeuskäsittelyt. Siellä on linkki tuomion pdf-tiedostoon.

Hovioikeuden istunnon päivämäärää ei ole vielä ilmoitettu. Toivottavasti ennen syksyllä pidettävää osakaskunnan kokousta.

Turun hovioikeus kokoontuu Turussa.  Siellä en ole ennen käynytkään. Toivottavasti tulee kaunis päivä, ehkä ehtii hieman kaupunkiinkin tutustumaan.

Pekka Kauppinen, hoitokunnan jäsen, sihteeri.

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Sen on tilannut jo 139 muutakin!