Vuosikokous2017

Kiinteistörekisteriotteet:

211-495-878-1-kiinteistorekisteriote1371897520316819457 211-495-878-2-kiinteistorekisteriote4087610068053328286

211-495-878-1-kiinteistorekisteriote1371897520316819457

Vehkajärven venevalkaman (211-495-878-1) ja vene- ja uimapaikan (211-495-878-2) varsinainen kokous.

 

Aika:  1.10.2017 klo13:00

Paikka: Vehkajärven koulu

Osanottajat: Osanottajaluettelo liitteenä

 

 

 

Esityslista:

 

Säännöt 4§: “OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS  Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään kahden vuoden välein lokakuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:”

1§. Kokouksen avaus: Hoitokunnan puheenjohtaja Seppo Inkinen

2§. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja ja tarpeen mukaan sihteeri ja          ääntenlaskijat .

3§. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§. Tehdään ja hyväksytään äänestysluettelo

5§. Esitetään edellisen kauden toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset

6§. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle.

7§. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jossa päätetään mm. tulo- ja menoarviosta, edellisen vuoden ylijäämän käyttämisestä ja osakkailta mahdollisesti perittävistä maksuista

8§.Valitaan hoitokunta ja varahenkilöt seuraavalle toimikaudelle

9§.Valitaan varainhoidon tarkastaja ja tälle varahenkilö

10§. Päätetään hoitokunnan ja varainhoidon tarkastajan palkkioista ja kulukorvauksista

11§. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:

  1. VENE- JA UIMAPAIKAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA VENEPAIKKOJEN VUOKRAUSSÄÄNNÖT

 

Hoitokunnan esitys:

  1. Venepaikkoja luovutetaan yksirunkoisille moottori- tai soutuveneille. Venepaikkoja voidaan luovuttaa ensisijaisesti osakaskunnan osakkaille sekä paikkojen riittäessä myös muille kiinteistöille, jotka ovat muodostuneet Vehkajärven kylän kantatiloista 1 ja 2. Venepaikkoja annetaan yksi (1) kutakin kiinteistöä kohden. Venepaikoista on sovittava hoitokunnan kanssa.
  2. Venepaikat ovat ainoastaan veneiden säilytystä varten. Muuta tavaraa, kuten öljyä ja polttoainetta ei saa säilyttää rannalla.
  3. Kaikenlainen rakennustoiminta rannalla on kielletty.
  4. Leiriytyminen vene- ja uimapaikalle on kielletty.
  5. Rannalla on noudatettava siisteyttä. Rannan roskaaminen on kielletty.
  6. Ajoneuvot ja trailerit on säilytettävä veneilyn aikana niille varatulla alueella, poissa venerannasta.
  7. Edellä olevien lisäksi on huomioitava järjestyslaki ja luonnonsuojelulaki sekä vesiliikennelain ja merenkulkusäännösten vaatimukset.

 

 

2.Toimenpiteet luvattomasti rantaan tuodun lautan M/S Kerttu poistamiseksi.

Hoitokunnan esitys: Lautta pitää poistaa vene- ja uimapaikan rannasta välittömästi

 

12§ Kokouksen päättäminen

 

 

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Sen on tilannut jo 138 muutakin!

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.