Osakaskunnat

Oikeuskäsittelyt

Yhteisten maa-alueiden  211-495-878-1 Vehkajärven venevalkama ja 211-495-878-2 Vehkajärven vene- ja uimapaikka sääntömääräinen yleinen kokous pidetään osakaskuntien sääntöjen mukaisesti kahden vuoden välein lokakuun loppuun mennessä. Seuraava kokous on tänä vuonna 2017. Osakaskunnat ovat järjestäytyneitä osakaskuntia, joiden säännöt löytyvät näistä linkeistä:

Säännöt venevalkama     Säännöt pellavanlikopaikka

Osakaskuntien toimintaa ohjaa yhteisaluelaki, se löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890758

Kokouksen päätöksenteossa on huomattava mm. seuraava asia:

8 §

Osakaskunnan kokouksessa kullakin osakkaalla on osuuttaan vastaava äänioikeus. Kokouksen puheenjohtajaa valittaessa ja äänestysluetteloa hyväksyttäessä on kuitenkin jokaisella kokoukseen osaa ottavalla yksi ääni. Myös muut päätökset kokouksessa voidaan tehdä näin, jos kokouksen osanottajat siitä yksimielisesti sopivat. (22.7.2011/915)

Alueen käytössä on seuraava pykälä on erityisesti huomioitava:

28 a § (14.7.2000/686)

Osakkaalla on oikeus, jollei osakaskunta toisin päätä tai jollei osakaskunnan säännöissä toisin määrätä tai jollei muussa laissa säädetä toisin, käyttää yhteistä aluetta sen käyttötarkoitus huomioon ottaen hyväkseen sillä tavoin, ettei se estä muita osakkaita vastaavanlaisella tavalla käyttämästä aluetta hyväkseen.

Osakaskunnan hoitokunta valmistelee asiat yleistä kokousta varten. Hoitokunta on todennut olevan tarpeen tuoda kokouksen päätettäväksi joitakin asioita, joista kokouksen tulisi määrätä.

Valmistelua varten toivotaan käytäväksi yleistä keskustelua tämän sivun kommenttikentissä. Keskustelujen perusteella hoitokunta tuo esitykset yleiselle kokoukselle.

Keskusteluja toivotaan erityisesti seuraavista asioista:

Venepaikkojen luovutus: esimerkiksi voitaisiin ottaa käyttöön malli, jossa etuoikeus tietenkin olisi osakaskunnan jäsenillä. Jos sitten venepaikkoja jää, seuraavat paikat luovutettaisiin tiloille, jotka ovat muodostuneet alkuperäisistä osakaskunnan tiloista 1 ja 2.

Venepaikkoja annettaisiin vain yksi kutakin tilaa kohti

Veneiden ja venepaikkojen koko: voitaisiin ottaa käyttöön soutuvenepaikkamalli, josta esimerkki löytyy Tampereen kaupungilta:

Soutuvenerannat on tarkoitettu seuraavanlaisille veneille: a. vene on kooltaan sellainen, ettei viereisille paikoille aiheudu haittaa veneen koosta b. vene ei saa olla ns. pulpettivene, ratti ja/tai tuulilasi ovat kiellettyjä c. veneen pitää olla soudettavissa, eli veneestä pitää löytyä airot ja hankaimet.

Varsinkin uimapaikan uimarauhan takaamiseksi olisi määrättävä alueella oleskeluun määräykset. esim:

Alueella ei oleskella tarpeettomasti. Venepaikkoja käytetään järvelle kulkua varten. Kalastuksen vaatimat välineiden hoidot olisi sallittu. Veneiden päivittäinen hoito olisi sallittu. Suurempia kunnostuksia varten veneet on vietävä muualle.

Venepaikan haltijalla voi olla alueella vain yksi vene, muut veneet poistetaan alueelta. Jos veneitä ei kehotuksesta huolimatta poisteta, tai jos veneen omistajaa ei tavoiteta, on osakaskunnalla hoitokunnan toimesta oikeus poistaa vene alueelta. Poiston kustannukset peritään venepaikan haltijalta.

Veneilykauden ulkopuolella aluetta saa käyttää vain järvelle kulkua varten.  Pelastuslaitoksen pääsy järvelle alueen kautta on turvattava, tie järvelle on oltava aina auki.

Esimerkiksi tällaisista määräyksistä voitaisiin yleisessä kokouksessa päättää.

Pekka Kauppinen, hoitokunnan jäsen

 

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Sen on tilannut jo 144 muutakin!

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.