Vehkajärven Nuorisoseuran Vuosikokous

Nuorisoseuran Vuosikokous Vehkajärven koululla.

VEHKAJÄRVEN NUORISOSEURA RY VUOSIKOKOUS 23.3 2014, kello 15:00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan esityslista

5. Luetaan toimintakertomus 2013

6. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto

7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

8. Valitaan liittokokousvuonna edustajat ja varaedustajat Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n liittokokoukseen

9. Valitaan edustajat ja varaedustajat keskusseuran ja Kalevan Nuorten piirin niihin kokouksiin, jotka ovat ennen seuraavaa vuosikokousta

10. Käsitellään johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä

11. Määrätään jäsenmaksut eri jäsenryhmille

12. Esitetään johtokunnan laatima seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään siitä

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilit, talous ja hallinto

14. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja (Esimies) seuraavaksi toimikaudeksi

Sääntöjen 8§ mukaan esimies valitaan vuodeksi kerrallaan (tällä hetkellä Juha-Pekka Pettersson) ja johtokunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että puolet vuosittain on erovuorossa.

15. Erovuoroiset: Satu Puntala, Juho Taipale, Juha-Pekka Pettersson, Marja Korjus, Anna-Riina Salkolahti

16. Johtokunnassa jatkavat: Jorma Mattila, Pauli Luhtajärvi, Mikko Kylänlahti, Hannu Mattila, Pekka Kauppinen

17. Valitaan edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri kokouksiin ja yhteisöihin

18. Nimitetään tarvittavat erityisalojen valio- ja toimikunnat sekä valitaan niihin jäsenet

19. Päätetään seuran kokousten ilmoittamistavasta näiden sääntöjen 7. §:n mukaisesti

20. Käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat

21. Kokouksen päättäminen