Vuosikokous2019

https://www.vehkajarvi.info/wp-content/uploads/2019/09/211-495-878-2-kiinteistorekisteriote5091992304545261595.pdf

https://www.vehkajarvi.info/wp-content/uploads/2019/09/211-495-878-1-kiinteistorekisteriote865996027754826950.pdf

Vehkajärven venevalkaman (211-495-878-1) ja vene- ja uimapaikan (211-495-878-2) varsinainen kokous.

 

Aika:  29.9.2019 klo13:00

Paikka: Vehkajärven koulu

Osanottajat: Osanottajaluettelo liitteenä

 Esityslista:

 

Säännöt 4§: ”OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS  Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään kahden vuoden välein lokakuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:”

1§. Kokouksen avaus: Hoitokunnan puheenjohtaja Seppo Inkinen

 

2§. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja ja tarpeen mukaan sihteeri ja ääntenlaskijat .

3§. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§. Tehdään ja hyväksytään äänestysluettelo

5§. Esitetään edellisen kauden toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset

6§. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle.

7§. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jossa päätetään mm. tulo- ja menoarviosta, edellisen vuoden ylijäämän käyttämisestä ja osakkailta mahdollisesti perittävistä maksuista

8§.Valitaan hoitokunta ja varahenkilöt seuraavalle toimikaudelle

9§.Valitaan varainhoidon tarkastaja ja tälle varahenkilö

10§. Päätetään hoitokunnan ja varainhoidon tarkastajan palkkioista ja kulukorvauksista

11§. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Sen on tilannut jo 139 muutakin!