Vehkajärven kalastuskunnan vuosikokous

Kokouskutsu
Vehkajärven kalastuskunnan vuosikokous pidetään 02.04.2017, Vehkajärven koulu
klo 12.oo.
Hoitokunta kokoontuu klo 11.00.
Kokouksessa käsitellään osakaskunnan määrätyt varsinaiselle kokoukselle kuu-
luvat asiat.
Hoitokunta