Koulun kohtalo käsissämme

Vanhat kasvattajat toistivat useasti” koulutuksellasi ohjaat itse kohtalosi ja taloutesi suunnan”.  Vehkajärven kuolussa annettiin aikanaan alueen lapsikatraille peruskoulutus ja kyky ymmärtää kansallisen kulttuurin perusteet. Koulu oli kulttuurikeskus, jossa kannustettiin ihmisiä aktiivisella toiminnalla kehittämään omia kykyjään. Nykyisin asia on toisin. Valtio, kunta ja sijoittajat haluvat suunnata kohtalosi ja taloutesi. Koulutus tähtää työvoiman saatavuuteen ja liikkuvuuteen. Kulttuurikin koetaan vain osaksi eliitin kritiikitöntä ihailua.

Koulukut

 

 

 

 

 

Vehkajärvellä uskottiin pitkään omaehtoisen toiminnan ja yhteiskunnan edun olevan yhteisiä. Palanut koulu kunnostettiin talkoilla yhteisen toiminnan tilaksi. Sukupolvien hiipuessa koulun käyttöaste on laskenut. Näennäistehokkuuden ohjaamana Kangasalan kunta on päättänyt luopua haja-asutualueiden tuottamattomasta kiinteistörasituksesta. Myös Vehkajärven koulu joko myydään tai vuokrataan pitkäaikaisella sopimuksella koulua käyttäville yhdistyksille. Vehkajärven toimijoista vain Nuorisoseura on ilmaissut valmiutensa harkita koulun hoito- ja ylläpitovastuun ottamista kontolleen.

Harkinnassa on törmätty perustavaa laatua oleviin arvo-ja talouskysymyksiin. Kenelle koulu on oleellinen kulttuuriarvo? Mitä se kulttuuriarvo on? Miten menneisyyden arvon varaan voidaan rakentaa tulevaisuutta? Onko tulevaisuuden arvo osa menneisyyttä?

Miten koulun ylläpito organisoidaan ja kustannetaan? Ollaanko kulttuuriarvosta valmiita maksamaan? Paljonko halu, säilyttää koulu, voi maksaa. Kuka maksaa?

Samalla selvitetään, ketkä ovat vehkajärveläisiä? Ovatko vehkajärveläisiä vain viimeiset nurkkapatriootit, perinteitä ylläpitävät mökkiläiset, satunnaiset lomailijat vai kuka tahansa, joka haluaa tukea ja osallistua vehkajärkiseen toimintaan?

Vehkakulttuuri kut

 

 

 

 

 

 

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Vehkajärven koululla sunnuntaina 03.11.2013 kello 14.00. Tämän keskustelun perusteella Vehkajärven Nuorisoseuralla on paremmat edellytykset vakavan harkinnan suorittamiseen: Kuinka arvokasta  koulun ylläpitäminen pakallisesti on?

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita arvokeskustelemaan miten luoda menneisyyden auvosta tulevaisuudessa aktiivisesti toimiva ja kehittyvä  Onnela.