Eläkeläishiihtäjät totuutta etsimässä

Alunperin meitä eläkeläishiihtäjiä oli seitsemän. Siksi valitsimme hiihtokohteeksemme Seitsemisen luonnonpuiston nähdäksemme selvemmin elämän kiertokulun. Nuorena emme ehtineet nähdä selvää elämää.

Elämä jatkuu

Aloitimme Koverosta, kruunun torpasta. Olimmehan etuoikeutettuja veronmaksajia. Maksoimme enemmän kuin solsiaalietuuksina saimme. Kohdatessamme leirikoulun Koveron pihassa, ymmärsimme maksaneemme mielellämme Ymmärsimme turvanneemme sukupolvien kiertoa. Kruununtorpassa tankattiin eväitä elämään.

Aikansa kutakin

Kuvittelimme lapsellisesti saaneemme elämässämme jotakin aikaan, kunnes kohtasimme aarniometsän. Kohtasivatkohan koululapset Seitsemisen luonnon jotenkin erilailla kuin me. Isokin puu voi katketa kesken kukoistustaan. Ainkin se kuihtuu ja kasvu hidastuu. Puu voi selvitä elossa monesta maakulosta.  Latvakulosta seuraa aina kuolema. Jos on käynyt hyvin,  puu kelottuu ja jää pystyyn muistuttamaan eletystä, vahvasta elämästä.

tUKEVA OTE ELÄMÄSTÄ

Elämä on kilvoittelua jossa vahvat yksilöt mittaavat aina voimiaan. Vahvimmat eivät anna milloinkaan periksi. Kuoltuaankin ne vaikeuttavat ympäristön kehitystä maatumalla hitaasti. Niiden muisto vaikeuttaa uuden syntyä.

Elämän jälki

Mikä onkaan uuden elämän edellytys. Löysimme sen Seitsemisestä Torpparin kierroksen päätteeksi.  Elämä on yksinkertaista. Sen perusta on puhdas vesi. Se on selvä totuus.

vESIPERÄ

Meille on itsestään selvää, että lapset osaavat uida. Kun polku päättyy laiturille, silloin matkaa jatketaan uiden. Toivomme, että kuivuvat ikihongat pysyvät pinnalla tai pinnan yläpuolella jopa saastutetussa vedessä vielä hetken. Puhdas vesi antaa lapsille tilaisuuden  oivaltaa ja aistia elämän kiertokulku. Siinä on luonnonpuistoille  ainutlaatuinen tehtävä saattaa ihmiset ymmärtämään luonnon elämää ylläpitävät totuudet omakohtaisen kokemisen kautta.

sEURAAVA ASKEL

Eläkeläishiihtäjien seuraava kohdeluonnonpuisto on todennäköisesti Helvetinkolu Ruovedellä. Siellä koulitaan elettyä elämää, jotta suksi luistaisi myös tulevaisuudessa.

Niinhän se on. Elämää on helpointa seurata lasin takaa. Siksi Vehkajärvellä on digipiiri.

Maailman tarkkailija