Vehkajärven Nuorisoseuran Vuosikokous

VEHKAJÄRVEN NUORISOSEURA RY VUOSIKOKOUS 29.3 2015, kello 13:00

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Vahvistetaan esityslista
 5. Luetaan toimintakertomus 2014
 6. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
 7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille
 8. Valitaan liittokokousvuonna edustajat ja varaedustajat Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n liittokokoukseen
 9. Valitaan edustajat ja varaedustajat keskusseuran ja Kalevan Nuorten piirin niihin kokouksiin, jotka ovat ennen seuraavaa vuosikokousta
 10. Käsitellään johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä
 11. Määrätään jäsenmaksut eri jäsenryhmille
 12. Esitetään johtokunnan laatima seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään siitä
 13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilit, talous ja hallinto
 14. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja (Esimies) seuraavaksi toimikaudeksi.  Sääntöjen 8§ mukaan esimies valitaan vuodeksi kerrallaan (tällä hetkellä Juha-Pekka Pettersson)
 15. Valitaan johtokunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että puolet on vuosittain  erovuorossa. Erovuoroiset: Jorma Mattila, Pauli Luhtajärvi, Mikko Kylänlahti, Hannu Mattila, Pekka Kauppinen ja Juha-Pekka Pettersson. Johtokunnassa jatkavat: Satu Puntala, Juho Taipale, Hanna Salkolahti, Severi Puntala
 16. Valitaan edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri kokouksiin ja yhteisöihin
 17. Nimitetään tarvittavat erityisalojen valio- ja toimikunnat sekä valitaan niihin jäsenet
 18. Päätetään seuran kokousten ilmoittamistavasta sääntöjen 7. §:n mukaisesti
 19. Käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat
 20. Kokouksen päättäminen