Vehkajärven Nuorisoseuran Vuosikokous lähestyy

Sunnuntaina 23.maaliskuuta 2014 kello 15.00 Vehkajärven koululla järjestetään taas Nuorisoseuran sääntömääräinen vuosikokous.  Koulun suhteen tähän kokoukseen emme päätettävää saa mukaan, mutta sääntöjen mukaisia jäsenten aloitteita asialistalle pyydetään toimittamaan hallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet sekä jäseniksi tulevat!

Lisäys 16.3.2014: Kunnasta on saatu vuokraehdotelma koulusta , sekä lisäksi Nuorisoseuraa on pyydetty mukaan järjestämään Neste rallin Liehun erikoiskoetta. Näistä lisää kokouksessa (§20).


IMG_7400kutis

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen esityslista:

1. Kokouksen avaus

2. Järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan esityslista

5. Luetaan toimintakertomus 2013

6. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto

7. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille

8. Valitaan liittokokousvuonna edustajat ja varaedustajat Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n liittokokoukseen

9. Valitaan edustajat ja varaedustajat keskusseuran ja Kalevan Nuorten piirin niihin kokouksiin, jotka ovat ennen seuraavaa vuosikokousta

10. Käsitellään johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä

11. Määrätään jäsenmaksut eri jäsenryhmille

12. Esitetään johtokunnan laatima seuraavan vuoden talousarvio ja päätetään siitä

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilit, talous ja hallinto

14. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja (Esimies) seuraavaksi toimikaudeksi

Sääntöjen 8§ mukaan esimies valitaan vuodeksi kerrallaan (tällä hetkellä Juha-Pekka Pettersson) ja johtokunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että puolet vuosittain on erovuorossa.

15. Erovuoroiset: Satu Puntala, Juho Taipale, Juha-Pekka Pettersson, Marja Korjus, Anna-Riina Salkolahti

16. Johtokunnassa jatkavat: Jorma Mattila, Pauli Luhtajärvi, Mikko Kylänlahti, Hannu Mattila, Pekka Kauppinen

17. Valitaan edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri kokouksiin ja yhteisöihin

18. Nimitetään tarvittavat erityisalojen valio- ja toimikunnat sekä valitaan niihin jäsenet

19. Päätetään seuran kokousten ilmoittamistavasta näiden sääntöjen 7. §:n mukaisesti

20. Käsitellään aloitteet ja muut johtokunnan esittämät asiat

21. Kokouksen päättäminen

Print Friendly, PDF & Email

Author: Jussi Pettersson

Kuusisen laiskan pulskea peijooni, harrastelee terapeuttista traktorin ulkoilutusta